Välkommen till förskolan Guldgruvan!

Välkommen till Förskolan Guldgruvan i Falun

Att börja förskolan är ett första steg ut på livets äventyr. Vi vill finnas där och ge en trygg start på färden.

Förskolan Guldgruvan vill vara en förskola som ger trygghet, värme och omsorg. En plats där barnen kan utvecklas i ett socialt sammanhang och lära sig relatera till andra. En trivsam och trygg miljö tror vi ligger som grund för nyfikenhet, lusten att lära och för att utvecklas väl på olika områden. Vi bygger vårt pedagogiska arbete utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18 och en god omsorg, utveckling och lärande är något vi strävar efter att ge varje barn varje dag!

Om oss

Förskolan Guldgruvan i Falun startades upp 2011 och består idag av två enheter belägna på Gruvriset med plats för 34 barn respektive Herrhagen med plats för 24 barn. Barnen är uppdelade på olika avdelningar och inom dem grupper utefter ålder och mognad. Eftersom vi har ett starkt samarbete inom enheterna och gemensamma utegårdar ser och möter dock alla pedagoger och barn varandra över tid vilket skapar en stark samhörighet. Vi har ett eget tillagningskök och är måna om att ge barnen vällagad, näringsrik och varierande kost som dessutom smakar gott!

Pedagogerna som arbetar på förskolan är utbildade förskollärare och barnskötare både med och utan barnskötarutbildning. Gemensamt för dem alla är att de har ett stort hjärta och engagemang för barnen. Vi strävar efter att varje barn ska förstå och känna att de är VÄRDEFULLA. Vi vill plantera goda VÄRDERINGAR samt stimulera barnens nyfikenhet och lust att VETA så mycket som möjligt! Tryggheten ser vi som grunden för allt detta. Det skapas genom samspel och närvarande pedagoger som ser och hör barnen. Som ger kramarna men också ramarna. Ramar av tydliga rutiner och struktur tror vi stärker barnens trygghet och förmåga att kunna förhålla sig till olika situationer, socialt samspel och självständighet. Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund där den Gyllene regeln: ” Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig ” är vägledande.

Det pedagogiska arbetet utgår från förskolans Läroplan, Lpfö 18 med varierande aktiviteter och metoder. Allt sker på ett lekfullt sätt där barnens intressen och delaktighet också formar inriktningen på undervisningen. Språket och kommunikation är något vi alltid har i fokus. Sång och musik ser vi också vara ett medel för lärande och något som ger glädje i vardagen.

Hitta hit

Guldgruvan Gruvriset

Guldgruvan Herrhagen

Ansök om plats

(Räkningsmottagare)
(Räkningsmottagare)
Allmän förskoleplats 15 timmar gäller från hösten då barn är 3 år

Kontakta Oss

Kontakt: Förskolan Guldgruvan

Rektor: Madeleine Almquist Telefon: 070-5326244

Gruvriset Guldkornen: 079-0680930

Guldklimparna: 079-0680931 (Svavelstigen 14)

Herrhagen: 079-0680932 (Herrhagsvägen 37, Annagården)

Post skickas till: Förskolan Guldgruvan Svavelstigen 14 79156 Falun